Milady's Needle

1    2    Previous   Milady's Needle
Sarah H. Brown 1830

Regular Price 19.00
Sale Price $15.20  


 


Milady's Needle
Spot of Christmas

Regular Price 8.00
Sale Price $6.40  


 


Milady's Needle
Spring Pyn Cushion

Regular Price 10.00
Sale Price $8.00  


 


Milady's Needle
Starry Starry Night

Regular Price 6.00
Sale Price $4.80  


 


Milady's Needle
Strawberries Rule Accoutrements

Regular Price 10.00
Sale Price $8.00  


 


Milady's Needle
Strawberries Rule

Regular Price 6.00
Sale Price $4.80  


 


Milady's Needle
Summers Bounty Key Chains

Regular Price 8.50
Sale Price $6.80  


 


Milady's Needle
Sweet Bird's Pin Chest & Needle Book

Regular Price 10.00
Sale Price $8.00  


 


Milady's Needle
Summers Bounty Purse

Regular Price 7.00
Sale Price $5.60  


 


Milady's Needle
Thistle Patch Sewing Box

Regular Price 20.00
Sale Price $16.00  


 


Milady's Needle
To Friends Far Away

Regular Price 12.00
Sale Price $9.60  


 


Milady's Needle
Victorian Christmas Swirls

Regular Price 6.00
Sale Price $4.80  


 


Milady's Needle
Winter Is Past

Regular Price 14.00
Sale Price $11.20  


 


Milady's Needle
Winter Sky

Regular Price 8.00
Sale Price $6.40  


 


Milady's Needle
Woodland Christmas

Regular Price 9.00
Sale Price $7.20  


 

1    2    Previous